Forklaringer Sudoku


Sudoku

Sudoku er et puslespill som består av en 9 x 9 ruter Noen tall er gitt, den andre skal være ferdig.
Hver linje (blå) antall 1,9 oppgis. I hver søyle (grønn), og i hvert felt (oransje) i tillegg.Eksempel:
Eksempel

I den blå linje nummer 9 ble innført, og bare tallet 6 kan fylles.
Kolonnen må fylles ut bare ett tall, for eksempel 8.
Det kan være ferdig i felten, er fortsatt en og syv.
I kolonnen hvor ni, 5 og 1 er fylt ikke mer enn én gang.
Det kan ikke fylles med 7 og en i det andre vinduet.

Eksempel

Dette var bare ett eksempel på sudoku oppgaver på nettstedet er mer komplekse.
Noen metoder

Sudoku kan løses på forskjellige måter.
Gå til side Metoder for å løse Sudoku, for å lære om de forskjellige metodene.


Fylling side

Når du klikker på boksen med musen, kan du skrive inn et tall fra tastaturet.
Hvis du trenger hjelp, kan du klikke på menyen hint.
Hvis du ikke har et valg, kan du klikke Hjelp meg!.
Hvis du ønsker å se løsningen, klikk løsning.


For enkelt?!

I menyen til venstre kan du sette vanskelighetsgraden.
Det er nivåer fra Nybegynner til Ekspert.